Telemarketing

Uspješan vodeći menadžment jedan je od najvažnijih faktora uspješnosti menadžmenta za ključne kupce (key­account management) i priključenu vanjsku savjetodavnu službu naših naručitelja. U naše zadaće, nakon validacije i kvalifikacije nama predanih radnih naloga, prije svega se ubraja ugovaranje termina između potencijalnih kupaca i savjetodavne i vanjske prodajne službe, uvijek u skladu sa zadanim smjernicama upravljanja ruta naših klijenata.