Backoffice

Naš iskusni tim agenata također preuzima i klasične backoffice-zadatke za naše naručitelje. Primjerice, u okviru kontrole kvalitete verificiramo primljenu ugovornu dokumentaciju nakon završenih savjetodavnih i prodajnih aktivnosti naših klijenata i organiziramo eventualna naknadna potraživanja, kako bismo kasnije zajamčili besprijekorni proces realizacije narudžbe za naše naručitelje.