Support

Preuzimamo potporu prve razine (first level support) za neke odabrane njemačke naručitelje. Pri tome su naši agenti u telefonskoj službi za kupce prvi partneri za kontakt za pretežito njemačke poslovne i privatne klijente. Osiguravamo stalnu telefonsku dostupnost naših naručitelja i time vodimo brigu o pozitivnom doživljaju usluge u području održavanja.